Servizos

  • Transporte discrecional (colexios, asociacións, axencias de viaxes…)
  • Transporte escolar de menores

Parque de vehículos

  • Microbuses desde 9 prazas
  • Autocares ata 55 prazas
  • Autocares Darriba S.L.
  • Autocares Darriba S.L.
  • Autocares Darriba S.L.